0Lei
TAXĂ CURS
0Lei
PACHET HOTEL – include 6 nopți în cameră dublă cu mic dejun și pensiune completă (prânz și cină) sub formă de bufet suedez pentru 2 persoane, acces la facilitățile hotelului: piscină exterioară, sală de fitness, plajă privată – 2 șezlonguri/cameră/zi.

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE
Certificat de participare emis de Lectoform Consulting
ACHIZIȚIILE PUBLICE. LEGISLAȚIE ȘI APLICAȚII ÎN SICAP
Certificat ANC în ocupația Expert achiziții publice – cod COR 214946
METODOLOGIA DE EVALUARE A PROIECTELOR EUROPENE
Certificat ANC în ocupația Evaluator proiecte – cod COR 241263
MANAGEMENT FINANCIAR PUBLIC
Certificat ANC în ocupația Contabil – cod COR 331302

DISCOUNT-URI ȘI BONUS-URI

Click AICI pentru a vedea pagina noastră de discount-uri și bonus-uri valabile anul acesta.

TOMBOLE LECTOFORM CONSULTING

La finalul fiecărei sesiuni de formare se organizează Tombola aniversară – ”Lectoform Consulting – Împreună de 10 ani”. Participarea la tombole este garantată tuturor participanţilor la programele de formare profesională care sunt prezenţi în sălile de curs la extragere.

INSCRIERE

SERVICII FORMARE PROFESIONALĂ

PROCEDURĂ ÎNSCRIERE
Înscrierea la cursuri se efectuează pe baza formularului de participare tipizat ce poate fi solicitat organizatorului la tel. 0234/512.143, mobil. 0786.192.764, 0724.240.808, 0745.774.597, 0753.337.066 e-mail office@lectoform.ro sau on-line pe site-ul nostru www.lectoform.ro.

COORDONATE PLĂȚI TAXA DE CURS
Taxa de curs se achită în contul SC Lectoform Consulting SRL, C.U.I. 27028550, deschis la Trezoreria Municipiului Bacău, cont de virament RO55TREZ0615069XXX006492, pe baza facturii proforme primite de la organizatori.

COORDONATE PLĂŢI TARIF SERVICII DE CAZARE
Tariful pentru serviciile turistice – cazare şi excursia de socializare (în locaţiile în care se organizează) – se achita în contul partenerului S.C. Lectoform Travel S.R.L, C.U.I. 32351409, deschis la Trezoreria Municipiului Bacău cont de virament RO78TREZ0615069XXX013256, pe baza facturii proforme primite de la organizatori.

Termen limită pentru plata serviciilor de cazare şi formare profesională: 15 zile înaintea începerii cursului pe baza facturii fiscale emise de organizatori. Locurile pentru care nu s-a confirmat plata în termenul menţionat pot fi realocate altor solicitanţi.

CERTIFICARE

CURSURI LA CARE SE ELIBEREAZĂ CERTIFICATE RECUNOSCUTE DE MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI, PARTICIPANŢILOR CU STUDII SUPERIOARE FINALIZATE CU DIPLOMĂ DE LICENŢĂ*

Achiziţiiile publice în contextul noilor modificări legislative / Noutăți în SICAP/SEAP. Norma internă alegere furnizor /Achizițiile publice. Aspecte practice ale legislației achizițiilor publice– Expert Achiziţii Publice (cod COR 214946), Prevenirea şi combaterea corupţiei – Expert prevenire şi combatere a corupţiei (cod COR 261920), Scrierea proiectelor europene. Aplicații practice – Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene (cod COR 242213), Contabilitate instituțiilor publice. Taxe și impozite locale / Management financiar – Expert fiscal (cod COR 241221), Audit intern în sectorul public – Auditor intern în sectorul public (cod COR 241306), Control financiar preventiv – Controlor financiar (cod COR 121121),– Manager proiect (cod COR 242101), Managementul resurselor umane – Manager resurse umane (cod COR 121207).

CURSURI LA CARE SE ELIBEREAZĂ CERTIFICATE RECUNOSCUTE DE MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI, PARTICIPANŢILOR CU STUDII MEDII FINALIZATE CU DIPLOMĂ DE BACALAUREAT*

Contabilitate instituțiilor publice. Taxe și impozite locale / Management financiar – Contabil (cod COR 331302), Urbanism şi amenajarea teritoriului – Tehnician urbanism şi amenajarea teritoriului (cod COR 3112.3.13), Asistenţă socială – Tehnician asistenţă socială (cod COR 341201), Stare civilă – Referent stare civilă (cod COR 411003), Salarizarea în instituțiile publice – Inspector salarii (cod COR 335903).
CURSURI LA CARE SE ELIBEREAZĂ CERTIFICAT DE PARTICIPARE EMIS SUB ANTETUL LECTOFORM CONSULTING
Comunicare eficientă în înstituțiile publice, Sistemul de management al administrației publice, Control intern managerial și managementul riscului
*Cursurile se organizează în format autorizat doar pentru grupe de minim 8 participanţi.

Dosarul de curs se depune în prima zi a cursului şi trebuie să conţină, pentru cursurile autorizate, următoarele documente în copii xerox: Carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie (exclusiv pentru doamne), diploma de studii.
Pentru cursurile care se finalizează cu certificat de participare se solicită doar copie xerox după cartea de identitate.

PROGRAM CURSURI
Programul de desfăşurare a cursurilor va fi comunicat individual persoanelor înscrise cu o săptămână înaintea începerii sesiunii de perfecţionare, prin e-mail sau fax.
Cursurile se vor derula zilnic, cu excepţia primei zile cand se face cazarea şi a ultimei zile când se eliberează camerele. Durata de desfăşurare a cursurilor este de 5 ore/zi. Intervalele orare de desfăşurare a cursurilor vor fi anunţate în prealabil.

MATERIALE CURSURI
Fiecare cursant va primi la începerea programului de formare profesională la care participă, mapa personalizată de curs, suport – ul de curs în format electronic, pix personalizat.

RETRAGEREA DE LA CURSURI
Fără penalităţi, cu anunţarea în prealabil a organizatorului în cel mult 10 zile până la data începerii cursului la care s-a efectuat înscrierea.
Cu penalitate de 30% din taxa de curs daca retragerea este realizată în cel puţin 5 zile până la începerea cursului.
Cu penalitate de 70% din taxa de curs dacă retragerea este realizată în cel mult 5 zile până la începerea cursului.

PENALITĂŢI

Retragerea de la cursurile la care s-a optat pentru servicii oferite prin LectoForm Travel, implică și penalități aplicate la tariful pentru servicii turistice, după cum urmează:
30% din tariful serviciilor turstice dacă retragerea se face in cel mult 15 zile până la data începerii cursului la care s-a efectuat înscrierea.
100% din tariful serviciilor turistice dacă retragerea se face in mai puțin de 10 zile până la data începerii cursului la care s-a efectuat înscrierea.

Pentru a evita impunerea de penalități, se acceptă desemnarea unei alte persoane pentru a participa la sesiunea pentru care s-a efectuat inițial înscrierea sau reprogramarea la un alt curs din ofertă cu reținerea a unui procent de 10% din tariful pentru serviciile turistice aferente înscrierii inițiale.