Expert Achizitii Publice Online


CURS AUTORIZAT DE MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI PENTRU OCUPAȚIA EXPERT ACHIZITII PUBLICE – COD COR 214946

Participarea la un program interactiv aplicat pe speţe practice în domeniul achiziţiilor publice; Obţinerea unui certificat acreditat care poate fi folosit în întreg spaţiul european prin traducere şi apostilare; Oportunitatea de networking cu persoane angrenate în acelaşi domeniu şi cu interese similare;
Sprijin ulterior şi consultanţă în domeniul achiziţiilor publice din partea colaboratorilor Lectoform Consulting.

TEMATICA EXPERT ACHIZITII PUBLICE
Introducere in sistemul achizitiilor publice
Facilitati oferite de platforma SICAP
Cumpărarea directă prin Catalogul electronic din SICAP, atât din punctul de vedere al operatorilor economici, cât şi din punctul de vedere al autorităţilor contractante.
Publicitate-Anunţuri. Cum pot profita operatorii economici de aceste anunţuri? Cum pot transforma autorităţile contractante acest anunţ într-o cumpărare directă ONLINE?
Catalog electronic
Consultarea pietii
Cadru legislativ naţional şi european. Principiile care stau la baza achizitiilor publice.
Documentatia de atribuire versus oferta
Strategia de contractare vs. strategia de ofertare
Caietul de sarcini vs. oferta tehnica
Rolul DUAE ( Docment Unic de Achziitie European)
Analiza documentatiei de atribuire si solicitarea de clarificari
Evaluarea ofertelor
Comisia de evaluare a ofertelor. Atributii si responsabilitati.
Etapele evaluarii ofertelor. Comunicari.
Procese verbale de analiza a ofertelor/ etapa. Raportul procedurii.
Reguli de transparenta, de comunicare si transmitere a datelor si de evitare a conflictelor de interese
Subcontractanti, terti sustinatori, asocieri de operatori economici.
Oferte alternative, neconforme, inacceptabile, neadecvate.
Atribuirea contractelor/ acordurilor -cadru.
Dosarul achizitiei.
Simulare în SICAP pentru o procedura de atribuire, online, cu reluarea competitiei si fază finală de licitaţie electronică.
Modificarea contractelor in perioada acestora de valabilitate
Tipuri de proceduri de atribuire
Modalitati speciale de atribuire. Acordul cadru.
Licitatia deschisa/ restransa, procedura simplificata, negociere fara publicare prealabila, procedura proprie, etc.
Achizitia serviciilor sociale
Cumparari directe -Anexa 2
Formularea si depunerea contestatiilor. Contraventii si sanctiuni.
Analiza, spete- propuse de lector si de participanti. Tips & tricks.

CERTIFICARE
La finalul sesiunii de formare, participanții la curs vor susține un examen în prezența unei comisii de evaluare, în urma căruia se vor elibera certificatele de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii și Ministerul Educației în ocupația EXPERT ACHIZITII PUBLICE – cod COR 214946, cu durata de 40 de ore și a suplimentului descriptiv în care sunt menționate competențele dobândite în urma cursului.

În urma absolvirii cursului, funcționarii publici obțin numărul de ore solicitat pentru promovarea în grad profesional, conform Codului Administrativ, art. 479 prin care se solicită ca aceștia ”să fi obținut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii sau să fi urmat o formă de perfecționare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate”.

CURS EXPERT ACHIZITII PUBLICE AUTORIZAT ONLINE 10 – 21 MAI 2021

CURS EXPERT ACHIZITII PUBLICE AUTORIZAT DE MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI PENTRU OCUPAȚIA EXPERT ACHIZITII PUBLICE – COD COR 214946

0Lei
TARIF CURS PARTICIPARE - include livrarea cursului in format on line, mapa cursantului, suportul de curs pe suport electronic, agendă și pix personalizate, certificatul participare
0Lei
TARIF CURS FINALIZAT CU CERTIFICAT A.N.C. - include livrarea cursului in format on line, mapa cursantului, suportul de curs pe suport electronic, agendă și pix personalizate, certificatul ANC.

By |aprilie 12th, 2021|Expert Achizitii Publice Online|Comentariile sunt închise pentru CURS EXPERT ACHIZITII PUBLICE AUTORIZAT ONLINE 10 – 21 MAI 2021

CURS EXPERT ACHIZITII PUBLICE AUTORIZAT ONLINE 14 – 23 APRILIE 2021

CURS AUTORIZAT DE MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI PENTRU OCUPAȚIA EXPERT ACHIZITII PUBLICE – COD COR 214946

0Lei
TARIF CURS PARTICIPARE - include livrarea cursului in format on line, mapa cursantului, suportul de curs pe suport electronic, agendă și pix personalizate, certificatul participare
0Lei
TARIF CURS FINALIZAT CU CERTIFICAT A.N.C. - include livrarea cursului in format on line, mapa cursantului, suportul de curs pe suport electronic, agendă și pix personalizate, certificatul ANC.

By |februarie 17th, 2021|Expert Achizitii Publice Online|Comentariile sunt închise pentru CURS EXPERT ACHIZITII PUBLICE AUTORIZAT ONLINE 14 – 23 APRILIE 2021

CURS EXPERT ACHIZITII PUBLICE AUTORIZAT ONLINE 15 – 24 MARTIE 2021

CURS EXPERT ACHIZITII PUBLICE AUTORIZAT DE MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI PENTRU OCUPAȚIA EXPERT ACHIZITII PUBLICE – COD COR 214946

Mapa cursantului va fi transmisă prin posta după confirmarea participării și a înregistrării plății.

DISCOUNT-URI ȘI BONUS-URI
DISCOUNT ÎNSCRIERI TIMPURII:
10% din taxa de participare la curs pentru înscrierile realizate până la data de 01 […]

By |februarie 17th, 2021|Expert Achizitii Publice Online|Comentariile sunt închise pentru CURS EXPERT ACHIZITII PUBLICE AUTORIZAT ONLINE 15 – 24 MARTIE 2021

CURS AUTORIZAT ONLINE 22 FEBRUARIE – 06 MARTIE 2021 EXPERT ACHIZITII PUBLICE

CURS AUTORIZAT DE MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI PENTRU OCUPAȚIA EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE – COD COR 214946 22 FEBRUARIE – 06 MARTIE 2021

0Lei
TARIF CURS PARTICIPARE - include livrarea cursului in format on line, mapa cursantului, suportul de curs pe suport electronic, agendă și pix personalizate, certificatul participare
0Lei
TARIF CURS FINALIZAT CU CERTIFICAT A.N.C. - include livrarea cursului in format on line, mapa cursantului, suportul de curs pe suport electronic, agendă și pix personalizate, certificatul ANC.

By |ianuarie 15th, 2021|Expert Achizitii Publice Online|Comentariile sunt închise pentru CURS AUTORIZAT ONLINE 22 FEBRUARIE – 06 MARTIE 2021 EXPERT ACHIZITII PUBLICE

CURS AUTORIZAT ONLINE 08 – 19 FEBRUARIE 2021 EXPERT ACHIZITII PUBLICE

CURS AUTORIZAT DE MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI PENTRU OCUPAȚIA EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE – COD COR 214946 08 – 19 FEBRUARIE 2021

0Lei
TARIF CURS PARTICIPARE - include livrarea cursului in format on line, mapa cursantului, suportul de curs pe suport electronic, agendă și pix personalizate, certificatul participare
0Lei
TARIF CURS FINALIZAT CU CERTIFICAT A.N.C. - include livrarea cursului in format on line, mapa cursantului, suportul de curs pe suport electronic, agendă și pix personalizate, certificatul ANC.

By |ianuarie 12th, 2021|Expert Achizitii Publice Online|Comentariile sunt închise pentru CURS AUTORIZAT ONLINE 08 – 19 FEBRUARIE 2021 EXPERT ACHIZITII PUBLICE

CURS AUTORIZAT ONLINE 25 IANUARIE – 05 FEBRUARIE 2021 EXPERT ACHIZITII PUBLICE

CURS AUTORIZAT DE MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI PENTRU OCUPAȚIA EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE – COD COR 214946 25 IANUARIE – 05 FEBRUARIE 2021

0Lei
TARIF CURS PARTICIPARE - include livrarea cursului in format on line, mapa cursantului, suportul de curs pe suport electronic, agendă și pix personalizate, certificatul participare
0Lei
TARIF CURS FINALIZAT CU CERTIFICAT A.N.C. - include livrarea cursului in format on line, mapa cursantului, suportul de curs pe suport electronic, agendă și pix personalizate, certificatul ANC.

By |ianuarie 12th, 2021|Expert Achizitii Publice Online|Comentariile sunt închise pentru CURS AUTORIZAT ONLINE 25 IANUARIE – 05 FEBRUARIE 2021 EXPERT ACHIZITII PUBLICE
?

Acest site folosește „cookies”. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.