SALARIZARE IN INSTITUTIILE PUBLICE

CURS AUTORIZAT DE MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCATIEI SI AUTORITATEA NATIONALA PENTRU OCUPATIA INSPECTOR SALARII – COD COR 335903

TEMATICA CURS ONLINE INSPECTOR SALARII

Concepte si principii de bază în salarizare;
Introducerea datelor aferente salariilor – Programe informatice;
Inserarea datelor aferente salariilor;
Actualizarea bazei de date de evidenţă a salariilor personalului;
Întocmirea documentelor specifice resurselor umane;
Calcularea salariilor cuvenite personalului – Tipuri de salarizare: regie, acord, calcularea impozitelor şi taxelor datorate;
Realizarea statului de plată pentru personalul incadrat;
Depozitarea documentelor specifice salarizarii – Norme cu privire la pastrarea si arhivarea documentelor.
Arhivarea documentelor specifice salarizarii – Criterii de arhivare;
Verificare declaratii, fise fiscale, state de salarii, rapoarte de sinteză.
Legea nr.213/09/2020pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 -Codul munciiaspecte
practice.Legea nr.206/2020 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.OUG nr.126/2020 privind
concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.OUG 211/2020 privind şomajul tehnic şi modelul Kurzarbeit, prelungite până la 30 iunie 2021.Noi dispoziții ale
Codului Muncii, ale Legii privind concediul paternal, vouchere de vacanță (şomaj tehnic, reducere program, concediu fără salariu, reglementări speciale, programe individualizate de muncă etc.

CERTIFICARE CURS ONLINE INSPECTOR SALARII
La finalul sesiunii de formare, participantii la curs vor sustine un examen în prezenta unei comisii de evaluare, în urma caruia se vor elibera certificatele de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei în ocupatia Inspector Salarii – cod COR 335903, cu durata de 40 de ore si a suplimentului descriptiv în care sunt mentionate competentele dobândite în urma cursului.
În urma absolvirii cursului, functionarii publici obtin numarul de ore solicitat pentru promovarea în grad profesional, conform Codului Administrativ, art. 479 prin care se solicita ca acestia ”sa fi obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, în conditiile legii sau sa fi urmat o forma de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate”.

CURS AUTORIZAT ONLINE 24 MAI – 03 IUNIE 2021 INSPECTOR SALARII

CURS AUTORIZAT DE MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCATIEI SI AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI PENTRU OCUPATIA INSPECTOR SALARII – COD COR 335903

0Lei
TARIF CURS PARTICIPARE - include livrarea cursului in format on line, mapa cursantului, suportul de curs pe suport electronic, agendă și pix personalizate, certificatul participare
0Lei
TARIF CURS FINALIZAT CU CERTIFICAT A.N.C. - include livrarea cursului in format on line, mapa cursantului, suportul de curs pe suport electronic, agendă și pix personalizate, certificatul ANC.

By |aprilie 16th, 2021|SALARIZARE IN INSTITUTIILE PUBLICE|Comentariile sunt închise pentru CURS AUTORIZAT ONLINE 24 MAI – 03 IUNIE 2021 INSPECTOR SALARII
?

Acest site folosește „cookies”. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.