UTILIZAREA EFICIENTA A FOREXEBUG


TEMATICA CURS FOREXEBUG
Prezentarea unor elemente de analiza si rationament profesional cu privire la îndeplinirea cerintelor legate de organizarea si conducerea contabilitatii în institutiile publice în vederea
aplicarii prevederilor legale;
Modificarile si completarile aduse legislatiei în domeniul contabilitatii institutiilor publice în exercitiul financiar 2020;
Influenta Covid-19 asupra organizarii contabilitatii ti a raportarilor financiare;
Întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor financiare pentru anul 2020;
Verificari si validari de formulare efectuate în sistem premergatoare generarii pachetului de situatii financiare;
Transmiterea formularelor din sfera raportarii situatiilor financiare în Sistemul national de raportare –particularitatii si probleme întîmpinate în transmiterea formularelor. Spete si cazuri
practice; Generarea pachetului de situatii financiare;
Întocmirea situatiilor financiare în format letric sau electronic în paralel cu raportarile în sistemul national de raportare Forexebug;
Obligativitatea verificarii de catre institutiile publice a respectarii cerintei similitudinii datelor raportate în Sistemul National de Raportare cu cele întocmite în formatul letric sau electronic;
Impactul aprobarii codului adminstrativ asupra evidentierii opera iunilor cu bunuri apartinând domeniului public / privat al statului si al uat-urilor;
Reevaluarea activelor fixe. Aplicatii practice privind înregistrarea rezultatelor reevaluarii efectuate
pe baza indicilor de pret sau de catre evaluatorii autorizati (O.M.F.P. nr. 3471/2008). Raportarea în situatiile financiare;
Punerea în aplicare a prevederilor O.M.F.P. nr.221/2015 – trecerea activelor fixe corporale amortizate integral la categoria materialelor de natura obiectelor de inventar;
Angajarea cheltuielilor pentru actiuni multianuale conform prevederilor O.M.F.P. nr. 547/2009 pentru modificarea si completarea O.M.F.P nr.1792/2002, privind angajarea, lichidarea,
ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare, regularizarea acestora;
Modul de raportare în formularul F1102 Balanta de verificare a conturilor extrabilantiere;
Actiunile multianuale; Monografii privind înregistrarea în contabilitate a operatiunilor specifice (concedii medicale, sume de recuperat de la Casa de Asigurari de Sanatate, vouchere de vacanta
etc.)
Alte aplicatii practice, studii de caz, discutii si teme la cererea participantilor.

CERTIFICARE CURS FOREXEBUG
La finalul sesiunii de formare, participantii la curs vor primi Certificat de participare sub antetul Lectoform Consulting.
In urma absolvirii cursului, functionarii publici obtin numarul de ore solicitat pentru promovarea in grad profesional, conform Codului Administrativ, art. 479 prin care se solicita ca acestia ”sa fi obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare, conferinte,
schimburi de experienta sau vizite de studiu, in conditiile legii sau sa fi urmat o forma de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de ore in ultimii 3 ani de activitate”.

CURS UTILIZARE FOREXEBUG ONLINE 07 – 11 IUNIE 2021

CURS FOREXEBUG - PROGRAM DE SPECIALIZARE CU APLICABILITATE PRACTICA ADRESAT PERSONALULUI DIN DEPARTAMENTELE DE CONTABILITATE SI DIRECTII ECONOMICE ALE INSTITUTIILOR SI AUTORITATILOR PUBLICE

0Lei
TARIF CURS PARTICIPARE - Tariful de curs include livrarea cursului in format on line, mapa cursantului, suportul de curs pe suport electronic, agenda si pix personalizate, certificatul de participare.

By |aprilie 15th, 2021|UTILIZAREA EFICIENTA A FOREXEBUG|Comentariile sunt închise pentru CURS UTILIZARE FOREXEBUG ONLINE 07 – 11 IUNIE 2021

CURS FOREXEBUG ONLINE 21 – 23 APRILIE 2021

CURS FOREXEBUG - PROGRAM DE SPECIALIZARE CU APLICABILITATE PRACTICA ADRESAT PERSONALULUI DIN DEPARTAMENTELE DE CONTABILITATE SI DIRECTII ECONOMICE ALE INSTITUTIILOR SI AUTORITATILOR PUBLICE

0Lei
TARIF CURS PARTICIPARE - Tariful de curs include livrarea cursului in format on line, mapa cursantului, suportul de curs pe suport electronic, agenda si pix personalizate, certificatul de participare.

By |februarie 17th, 2021|UTILIZAREA EFICIENTA A FOREXEBUG|Comentariile sunt închise pentru CURS FOREXEBUG ONLINE 21 – 23 APRILIE 2021

CURS ONLINE 24 – 26 FEBRUARIE 2021 UTILIZAREA EFICIENTA A FOREXEBUG. LEGISLATIE SI APLICATII PRACTICE

PROGRAM DE SPECIALIZARE CU APLICABILITATE PRACTICA ADRESAT PERSONALULUI DIN DEPARTAMENTELE DE CONTABILITATE SI DIRECTII ECONOMICE ALE INSTITUTIILOR SI AUTORITATILOR PUBLICE 01 – 05 FEBRUARIE 2021

0Lei
TARIF CURS PARTICIPARE - Tariful de curs include livrarea cursului in format on line, mapa cursantului, suportul de curs pe suport electronic, agenda si pix personalizate, certificatul de participare.

By |ianuarie 14th, 2021|UTILIZAREA EFICIENTA A FOREXEBUG|Comentariile sunt închise pentru CURS ONLINE 24 – 26 FEBRUARIE 2021 UTILIZAREA EFICIENTA A FOREXEBUG. LEGISLATIE SI APLICATII PRACTICE
?

Acest site folosește „cookies”. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.