ACHIZIŢII PUBLICE – UTILIZAREA SICAP – Cod COR 214946 – PROGRAM DE FORMARE PROFESIONALĂ AUTORIZAT DE MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI

Cod COR (214946)
BACAU
02 – 08 DECEMBRIE 2019, BACĂU

Participarea la un program interactiv aplicat pe speţe practice în domeniul achiziţiilor publice; Obţinerea unui certificat acreditat care poate fi folosit în întreg spaţiul european prin traducere şi apostilare; Oportunitatea de networking cu persoane angrenate în acelaşi domeniu şi cu interese similare;
Sprijin ulterior şi consultanţă în domeniul achiziţiilor publice din partea colaboratorilor Lectoform Consulting.

În cadrul sesiunii practice care se va desfăşura în sala de conferinţe ne propunem să vă oferim răspunsuri şi soluţii pentru următoarele tematici:
Simulări în SICAP pentru două proceduri de atribuire, una ONLINE şi una OFFLINE, ambele cu fază finală de Licitaţie Electronică.
Cumpărarea directă prin Catalogul electronic din SICAP, atât din punctul de vedere al operatorilor economici, cât şi din punctul de vedere al autorităţilor contractante.
Facilităţi tehnice noi în SICAP: Publicitate-Anunţuri. Cum pot profita operatorii economici de aceste anunţuri? Cum pot transforma autorităţile contractante acest anunţ într-o cumpărare directă ONLINE?
Cadru legislativ naţional şi european: Actele normative cele mai recente în domeniul achiziţiilor publice care fac obiectul tematicii cursului sunt:
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în M.Of. nr. 390/23.05.2016
Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, publicată în M.Of. nr.390/23.05.2016
Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 392/2016;
Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea CNSC.
Analize, spete – propuse de lector și de participanti.

NOUL Sistemul Electronic de Achizitii Publice – Ghid și sugestii de utilizare, Proceduri on line pentru Autorități Contractante și Operatori Economici, (www.e-licitatie.ro) cu cele mai recente modificări.

La finalizarea programului se susţine un examen de absolvire sub formă de probă teoretică (teste grilă a câte 20 de întrebări) în urma căruia absolvenţii obţin certificarea în ocupaţia Expert achiziții publice (cod COR 214946). Certificatele sunt recunoscute de către Ministerul Muncii, Ministerul Educaţiei şi Autoritatea Naţională pentru Calificări și se eliberează exclusiv participanților cu studii superioare.

PROGRAM CURSURI
luni – vineri: 16.30 – 20.00
sâmbătă: 10.00 – 15.00
EXAMINARE ANC: duminică, orele 10.00

0Lei
TARIF CURS CU REDUCERE PÂNĂ PE 20 NOIEMBRIE
0Lei
TARIF CURS DUPĂ 20 NOIEMBRIE

Tariful include: materialele de curs (suport de curs, mapă, agendă, pix), livrarea cursului în sala de curs, certificatul de absolvire, pauzele de cafea.

DISCOUNT-URI
BONUS FIDELITATE 10% REDUCERE
acordat instituțiilor/persoanelor juridice/persoanelor fizice care au mai participat la programele de formare LectoForm
10% din taxa de participare
DISCOUNT 1 + 1 = 10 % REDUCERE
Vino cu un prieten/coleg la cursuri şi beneficiaţi fiecare de taxa redusă cu 10%.
*Reducerile se aplică cumulat dacă sunt întrunite condițiile de acordare a discount-ului/ bonusului de fidelitate/volum.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE
Inscrierile la cursuri se pot efectua on-line pe site-ul nostru apăsând pe butonul de „Inscrieri” din meniu. După efectuarea înscrierii se emite contractul de şcolarizare, factura proforma şi chestionarul de evaluare iniţială care trebuie completat de participantul la curs.

ACTE NECESARE
Dosarul se depune în prima zi de cursuri şi trebuie să conţină copii xerox după următoarele documente:
Carte de identitate
Certificat de naştere
Certificat de căsătorie (exclusiv pentru doamne)
Diplomă de licenţă/master sau adeverinţă de susţinere a examenului /Diplomă bacalaureat (valabil doar pentru participanții la cursurile Inspector Salarii și Contabil)

CERTIFICARE
Programul se finalizează cu certificat recunoscut de Autoritatea Naţională pentru Calificari, Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei pentru ocupaţia Expert achiziţii publice (cod COR 214946).

LOCAŢIA DE DESFĂŞURARE
Bacău, Bulevardul Alexandru cel Bun, nr. 1 Sediul Lectoform Consulting

INSCRIERE PERSOANE FIZICE
INSCRIERE AGENTI ECONOMICI