Cod COR (242201/242213)
BRASOV
22 – 26 NOIEMBRIE 2017

Participarea la un program interactiv aplicat pe furnizarea de soluţii practice în domeniul accesării de fonduri structurale;
Obţinerea unui certificat acreditat care poate fi folosit în întreg spaţiul european prin traducere şi apostilare;
Oportunitatea de networking cu persoane angrenate în acelaşi domeniu şi cu interese similare;
Sprijin ulterior şi consultanţă în domeniul accesării de fonduri structurale şi management de proiect din partea colaboratorilor Lectoform Consulting.

În cadrul sesiunii practice care se va desfăşura în sala de conferinţe ne propunem să vă oferim răspunsuri şi soluţii pentru următoarele tematici:
Fondurile structurale, cadru-general de alocare a fondurilor europene in contextul actual
Domenii de intervenție/programe operaționale pe care se pot depune proiecte
Criterii de eligibilitate
Cererea de finanțare (exercițiu de completare)
Întocmirea graficului de activități – Managementul echipei de proiect
Instrumente folosite in planificarea proiectelor – Diagrama Gannt
Derularea procedurilor de achiziții publice în cadrul proiectelor
Managementul resurselor umane; Managementul riscului; Managementul timpului

La finalizarea programului se susţine un examen de absolvire sub formă de
probă teoretică (teste grilă a câte 20 de întrebări) în urma căruia absolvenţii obţin certificarea în ocupaţia Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene (cod COR 242213) şi/sau Manager proiect (cod COR 242101). Certificatele sunt recunoscute de către Ministerul Muncii, Ministerul Educaţiei şi Autoritatea Naţională pentru Calificări și se eliberează exclusiv participanților cu studii superioare.

PROGRAM CURSURI
Miercuri, Joi, Vineri, Sâmătă: 09.00 – 15.00
Duminică: 09.00 – 11.00

EXAMINARE ANC
Duminica, orele – 11.30

0Lei
TAXĂ EXAMEN
0Lei
TAXĂ AMBELE EXAMENE

TAXA DE PARTICIPARE
790 lei/pers. Tariful include materialele de curs (suport de curs, mapă, agendă, pix ), livrarea cursului în sala de curs, certificatul de absolvire pentru una dintre cele doua ocupaţii Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene sau Manager proiect, pauzele de cafea.

990 lei/pers. Tariful include materialele de curs (suport de curs, mapă, agendă, pix ), livrarea cursului în sala de curs, certificatele de absolvire cele două ocupaţii Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene şi Manager proiect, pauzele de cafea.

DISCOUNT-URI
1. DISCOUNT ÎNSCRIERI TIMPURII – 10 % REDUCERE
10% pentru înscrierile efectuate până la data de 10 NOIEMBRIE 2017
2. BONUS FIDELITATE 10% REDUCERE
acordat instituțiilor/persoanelor juridice/persoanelor fizice care au mai participat la programele de formare LectoForm
10% din taxa de participare
3. DISCOUNT 1 + 1 = 10 % REDUCERE
Vino cu un prieten/coleg la cursuri şi beneficiaţi fiecare de taxa redusă cu 10%.
*Reducerile se aplică cumulat dacă sunt întrunite condițiile de acordare a discount-ului/ bonusului de fidelitate/volum.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE
Inscrierile la cursuri se pot efectua on-line pe site-ul nostru apăsând pe butonul de „Inscrieri” din meniu. După efectuarea înscrierii se emite contractul de şcolarizare, factura proforma şi chestionarul de evaluare iniţială care trebuie completat de participantul la curs.

ACTE NECESARE
Dosarul se depune în prima zi de cursuri şi trebuie să conţină copii xerox după următoarele documente:
Carte de identitate
Certificat de naştere
Certificat de căsătorie (exclusiv pentru doamne)
Diplomă de licenţă/master sau adeverinţă de susţinere a examenului /Diplomă bacalaureat (valabil doar pentru participanții la cursurile Inspector Salarii și Contabil)
Adeverință medicală cu specificația apt din punct de vedere medical – valabil doar pentru participanții la cursul Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene

CERTIFICARE
Programul se finalizează cu certificate recunoscute de Autoritatea Naţională pentru Calificari, Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei pentru ocupaţiile Manager proiect (cod COR 242210) şi/sau Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene(cod COR 242213)

LOCAŢIA DE DESFĂŞURARE
Casa Mureșan*** – Str. Nicopole, nr. 54, Brașov

INSCRIERE PERSOANE FIZICE
INSCRIERE AGENTI ECONOMICI