CURS AUTORIZAT MANAGER PROIECT – EXPERT ACCESARE FONDURI EUROPENE – APLICATII PRACTICE

Cod COR (242101/242213)
BACAU
09 – 21 DECEMBRIE 2019, BACĂU

Participarea la un program interactiv aplicat pe furnizarea de soluţii practice în domeniul accesării de fonduri structurale;
Obţinerea unui certificat acreditat care poate fi folosit în întreg spaţiul european prin traducere şi apostilare;
Oportunitatea de networking cu persoane angrenate în acelaşi domeniu şi cu interese similare;
Sprijin ulterior şi consultanţă în domeniul accesării de fonduri structurale şi management de proiect din partea colaboratorilor Lectoform Consulting.

În cadrul sesiunii practice care se va desfăşura în sala de conferinţe ne propunem să vă oferim răspunsuri şi soluţii pentru următoarele tematici:
Fondurile structurale, cadru-general de alocare a fondurilor europene in contextul actual
Cadrul Financiar Multianual – 2014 – 2020
Programele finanțate din fondurile structurale si de investitii europene la nivelul României în 2014-2020
Etapele parcurse de un proiect finanțat din fonduri nerambursabile europene
Pregătirea elaborării proiectului;
Documentarea în vederea realizării proiectului; Stabilirea parteneriatelor;
Analiza programelor de finanţare;
Schiţarea ideii de proiect; Stabilirea eligibilităţii ideii de proiect;
Realizarea planului de afaceri
Scrierea cererii de finantare, depunerea dosarului de finantare
Proceduri de achizitie publica
Prezentarea și discutarea unor proiecte reale implementate cu succes.
Identificarea necesitatilor grupului tinta si a nevoii de proiect
Întocmirea graficului de activități – Managementul echipei de proiect
Instrumente folosite in planificarea proiectelor – Diagrama Gannt
Derularea procedurilor de achiziții publice în cadrul proiectelor
Managementul resurselor umane; Managementul riscului; Managementul timpului

La finalizarea programului se susţine un examen de absolvire sub formă de probă teoretică (teste grilă a câte 20 de întrebări) în urma căruia absolvenţii obţin certificarea în ocupaţia Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene (cod COR 242213) şi/sau Manager proiect (cod COR 242101). Certificatele sunt recunoscute de către Ministerul Muncii, Ministerul Educaţiei şi Autoritatea Naţională pentru Calificări și se eliberează exclusiv participanților cu studii superioare.

PROGRAM CURSURI
luni – vineri: 16.30 – 20.00
sâmbătă: 10.00 – 15.00
EXAMINARE ANC: duminică, orele 10.00

0Lei
TARIF CURS CU REDUCERE PÂNĂ PE 20 NOIEMBRIE
0Lei
TARIF CURS DUPĂ 20 NOIEMBRIE
0Lei
TARIF AMBELE CURSURI

Tariful include: materialele de curs (suport de curs, mapă, agendă, pix), livrarea cursului în sala de curs, certificatul de absolvire, pauzele de cafea.

DISCOUNT-URI
BONUS FIDELITATE 10% REDUCERE
acordat instituțiilor/persoanelor juridice/persoanelor fizice care au mai participat la programele de formare LectoForm
10% din taxa de participare
DISCOUNT 1 + 1 = 10 % REDUCERE
Vino cu un prieten/coleg la cursuri şi beneficiaţi fiecare de taxa redusă cu 10%.
*Reducerile se aplică cumulat dacă sunt întrunite condițiile de acordare a discount-ului/ bonusului de fidelitate/volum.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE
Inscrierile la cursuri se pot efectua on-line pe site-ul nostru apăsând pe butonul de „Inscrieri” din meniu. După efectuarea înscrierii se emite contractul de şcolarizare, factura proforma şi chestionarul de evaluare iniţială care trebuie completat de participantul la curs.

ACTE NECESARE
Dosarul se depune în prima zi de cursuri şi trebuie să conţină copii xerox după următoarele documente:
Carte de identitate
Certificat de naştere
Certificat de căsătorie (exclusiv pentru doamne)
Diplomă de licenţă/master sau adeverinţă de susţinere a examenului /Diplomă bacalaureat (valabil doar pentru participanții la cursurile Inspector Salarii și Contabil)
Adeverință medicală cu specificația apt din punct de vedere medical – valabil doar pentru participanții la cursul Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene

CERTIFICARE
Programul se finalizează cu certificate recunoscute de Autoritatea Naţională pentru Calificari, Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei pentru ocupaţiile Manager proiect (cod COR 242210) şi/sau Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene(cod COR 242213)

LOCAŢIA DE DESFĂŞURARE
Bacău, Bulevardul Alexandru cel Bun, nr. 1 Sediul Lectoform Consulting

INSCRIERE PERSOANE FIZICE
INSCRIERE AGENTI ECONOMICI