CURS AUTORIZAT DE MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCATIEI SI AUTORITATEA NATIONALA
PENTRU CALIFICARI PENTRU OCUPATIA INSPECTOR SALARII – COD COR 335903

0Lei
TARIF CURS PARTICIPARE – include livrarea cursului in format on line, mapa cursantului, suportul de curs pe suport electronic, agendă și pix personalizate, certificatul participare
0Lei
TARIF CURS FINALIZAT CU CERTIFICAT A.N.C. – include livrarea cursului in format on line, mapa cursantului, suportul de curs pe suport electronic, agendă și pix personalizate, certificatul ANC.

Mapa cursantului va fi transmisă prin posta după confirmarea participării și a înregistrării plății.

DISCOUNT-URI ȘI BONUS-URI
DISCOUNT ÎNSCRIERI TIMPURII:
10% din taxa de participare la curs pentru înscrierile realizate până la data de 10 MAI 2021

AGENDA CURS AUDITOR INTERN:
LUNI, MIERCURI SI JOI (24,26, 27 MAI 2021): 17.00 – 20.00
LUNI, MIERCURI SI JOI (31 MAI, 02, 03 IUNIE 2021): 17.00 – 20.00
EVALUARE ANC: JOI, 03 IUNIE 2021, ORELE 19.00 – 20.00

FORMATOR
Specialist cu experiență practică în domeniul de aplicare a cursului, formator autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări.

PRIMA ZI DE CURS GRATUITĂ
Taxa de participare se achită până la data începerii programului de formare profesională.
În cazul în care cursul nu îndeplinește așteptările/nevoile dumneavoastră puteți să vă retrageți de la curs și să solicitați returnarea taxei de curs achitate, după ce ați parcurs prima zi de formare.

TEMATICA CURS ONLINE INSPECTOR SALARII
Concepte si principii de bază în salarizare;
Introducerea datelor aferente salariilor – Programe informatice;
Inserarea datelor aferente salariilor;
Actualizarea bazei de date de evidenţă a salariilor personalului;
Întocmirea documentelor specifice resurselor umane;
Calcularea salariilorcuvenite personalului – Tipuri de salarizare: regie, acord, calcularea impozitelor şi taxelor datorate;
Realizarea statului de plată pentru personalul incadrat;
Depozitarea documentelor specifice salarizarii – Norme cu privire la pastrarea si arhivarea documentelor.
Arhivarea documentelor specifice salarizarii – Criterii de arhivare;
Verificare declaratii, fise fiscale, state de salarii, rapoarte de sinteză.
Legea nr.213/09/2020pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 -Codul muncii aspecte practice.Legea nr.206/2020 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.OUG nr.126/2020 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.OUG 211/2020 privind şomajul tehnic şi modelul Kurzarbeit, prelungite până la 30 iunie 2021.Noi dispoziții ale
Codului Muncii, ale Legii privind concediul paternal, vouchere de vacanță (şomaj tehnic, reducere program, concediu fără salariu, reglementări speciale, programe individualizate de muncă etc.

Click AICI pentru a vedea pagina noastră de discount-uri și bonus-uri valabile anul acesta.

CERTIFICARE CURS ONLINE INSPECTOR SALARII
La finalul sesiunii de formare, participantii la curs vor sustine un examen în prezenta unei comisii de evaluare, în urma caruia se vor elibera certificatele de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei în ocupatia Inspector Salarii – cod COR 335903, cu durata de 40 de ore si a suplimentului descriptiv în care sunt mentionate competentele dobândite în urma cursului.

În urma absolvirii cursului, functionarii publici obtin numarul de ore solicitat pentru promovarea în grad profesional, conform Codului Administrativ, art. 479 prin care se solicita ca acestia ”sa fi obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, în conditiile legii sau sa fi urmat o forma de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate”.

DETALII TEHNICE
Cursul este în format audio-video, live, on-line și este necesar ca fiecare participant să:
Dețină un dispozitiv de tip calculator sau telefon mobil
Să aibă o conexiune bună la internet
Cursul on line va fi facilitat prin aplicația Zoom. Aplicația Zoom este disponibilă (gratuit) la link-urile de mai jos:
Sistem de operare Windows – https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
Sistem de operare MacOS – https://zoom.us/client/latest/Zoom.pkg
Telefon mobil cu sistem de operare Android – https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
Telefon mobil cu sistem de operare IOS (Iphone) – https://itunes.apple.com/us/app/id546505307

SERVICII FORMARE PROFESIONALĂ
PROCEDURĂ ÎNSCRIERE
Solicitaţi formularul de înscriere de la organizatori la tel. 0234-512.143 sau e-mail office@lectoform.ro şi îl transmiteţi completat, semnat şi ştampilat pe e-mail sau fax nr. 0234-512.146.

Descărcaţi formularul tipizat de pe site-ul nostru www.lectoform.ro de la rubrica „Inscrieri – Descarcă formularul şi îl transmiteţi completat, semnat şi ştampilat pe e-mail sau fax nr. 0234-512.146.

Efectuaţi înscrierea on line pe site-ul nostru www.lectoform.ro – „ Inscrieri – Inscrieri on line – Instituţii publice/Persoane fizice”, caz în care trimiteti pe e-mail sau fax referatul validat de conducerea unităţii.

RETRAGEREA DE LA CURSURI
În cazul în care cursul nu îndeplinește așteptările/nevoile dumneavoastră puteți să vă retrageți de la curs și să solicitați returnarea taxei de curs achitate, după ce ați parcurs prima zi de formare.