CURS AUTORIZAT RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 28 FEBRUARIE – 03 MARTIE 2019 SINAIA, HOTEL CARPATHIA****

  0Lei
  TARIF CERTIFICAT ANC
  0Lei
  TARIF CERTIFICAT PARTICIPARE
  0Lei
  TARIF SERVICII CAZARE

  Curs de specializare autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări, Ministerul Muncii și Ministerul Educației în vederea îndeplinirii cerințelor din Regulamentul european UE 679/2016 valabil din 25 mai 2018

  ADRESABILITATE
  Cursul se adresează organizațiilor private și entităților publice care prelucrează date cu caracter personal, în mod obligatoriu pentru următoarele situații:
  1. Când prelucrarea este efectuată de o autoritate publică sau un organism public, cu excepția instanțelor care acționează în exercițiul funcției lor jurisdicționale
  2. Dacă activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în operațiuni de prelucrarea care necesită o monitorizare periodică și sistematică a persoanelor vizate pe scară largă
  3. Dacă activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date sau a unor categorii de date cu caracter personal privind condamnări penale și infracțiuni.

  SANCȚIUNI
  În cazul nerespectării legislației în vigoare se pot aplica amenzi de la 10 până la 20 milioane euro sau de 2% la 4% din cifra globală de afaceri.
  Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal poate fi o persoană anagajată în cadrul /organizației sau o persoană juridică/fizică externă în baza unui contract de prestări servicii.
  Entitățile care sunt obligate să aibă un angajat responsabil cu protecția datelor cu caracter personal sunt următoarele:
  • Autoritățile Publice
  • Instituțiile care monitorizează sistemic, la scară largă date personale
  • Instituții care prelucrează la scară largă informații extrem de sensibile cum ar fi etnia, apartenența politică, sexuală, religia, etc.

  Atribuțiile Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal:
  De a informa şi consilia operatorul, sau persoana împuternicită de operator, precum şi angajaţii care se ocupă de prelucrările de date;
  • De a monitoriza respectarea Regulamentului, a altor dispoziţii de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecţia datelor;
  • De a consilia operatorul în ceea ce priveşte realizarea unei analize de impact asupra protecţiei datelor şi de a monitoriza executarea acesteia;
  • De a coopera cu Autoritatea de Supraveghere și de a reprezenta punctul de contact cu aceasta;
  • De a ține seama în mod corespunzător de riscul asociat operațiunilor de prelucrare, la îndeplinirea sarcinilor sale.

  Pentru a îndeplini atribuțiile privind protecția datelor cu caracter personal, Regulametul UE 679/2016 prevede necesitatea participării la cursuri/seminarii/programe de perfecționare în domeniu.

  TEMATICĂ
  Modul 1 – Elemente introductive cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Cadrul legislativ actual aplicabil protecției datelor cu caracter personal din perspectivă națională și europeană
  Modul 2 – Drepturile și obligațiile organizației în prelucrarea datelor cu caracter personal. Instrumente de informare
  Modul 3 – Drepturile și obligațiile persoanelor implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal. Instrumente de informare
  Modul 4 – Identificarea instrumentelor de monitorizare a modului în care organizația respectă prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal, organizarea și utilizarea lor în cadrul organizației
  Modul 5 – Sfera activităților aferente asistenței de specialitate. Elaborarea planului de lucru al responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal
  Modul 6 – Relația cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Instrumente și situații specifice
  Modul 7 – Aspecte specifice cu privire la rolul și activitatea responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal
  Modul 8 – Managementul riscului și securitatea informației

  Competențele pe care absolventul cursului le va dobândi:
  • Informarea organizației și persoanelor vizate cu privire la drepturile și obligațiile lor în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal
  • Monitorizarea modalității în care organizația respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal și standardele specifice la care organizația a aderat
  • Emiterea de recomandări și oferirea asistenței de specialitate organizației cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal
  • Gestionarea relației cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal
  • Respectarea principiului obiectivității în domeniul protecției datelor cu caracter personal
  • Asigurarea și gestionarea registrului de evidență al prelucrării datelor cu caracter personal
  • Gestionarea și coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor și activităților specifice domeniului protecției datelor cu caracter personal
  • Dezvoltarea profesională continuă în domeniul protecției datelor cu caracter personal
  • Monitorizarea aplicării instrumentelor și metodelor de îmbunătățire a eficacității sistemului de management al securității informației
  • Analizarea și evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

  CERTIFICARE
  Cursul poate fi finalizat intr-una dintre cele 2 variante de certificare:
  1. Certificat recunoscut ANC pentru ocupația de Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal – cod COR 242231

  Pentru obținerea certificatului de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educației și Autoritatea Națională pentru Calificări în ocupația Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal – cod COR 242231, este necesară parcurgerea următoarelor etape:
  • Studiu individual al suportului de curs, materiale informative transmise prin e-mail de către lectorul coordonator.
  • Curs teorectic și practic in sala de curs pe durata a 3 zile într-una dintre locațiile propuse în ofertă.
  • Examinare constând în probă practică și teoretică la finalizarea sesiunii de curs.

  Condiții de participare la curs și obținerea certificatului recunoscut:
  • Absolvent/ă studii superioare cu diplomă de licență
  • Absolvent/ă a/a unui curs de specializare/perfecționare absolvit cu certificat care să ateste competențele formale indiferent de domeniu/specializare
  • Vechime în muncă – indiferent de domeniu de minim 1 an

  2. Certificat de participare emis sub antetul Lectoform Consulting – furnizor autorizat de formare profesională
  Pentru obținerea certificatului de participare emis de Lectoform Consulting – furnizor de formare profesională, cu titulatura Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal se solicită:
  • Participarea la cursul teorectic și practic în sala de curs pe durata a 3 zile într-una dintre locațiile propuse în ofertă.
  • Redactarea unui proiect didactic si susținerea unui test grilă.

  Condiții de participare la curs și obținerea certificatului de participare:
  • Absolvenți de studii medii cu sau fara diplomă de bacalaureat

  Tariful include: materialele de curs (suport de curs, mapă, agendă, pix), livrarea cursului în sala de curs, certificatul de absolvire, pauzele de cafea.

  DISCOUNT-URI
  Inscrierile la cursurile din aceasta ofertă primite până la data de 17 ianuarie 2019 beneficiază de taxe reduse după cum urmează:
  Taxa 1 – redusă de la 1090 lei/persoană la 890 lei/persoană
  Taxa 2 – redusă de la 890 lei/persoană la 690 lei/persoană

  DISCOUNT-URI DE VOLUM – APLICATE LA TAXA DE CURS
  Începând cu a treia persoană participantă la curs din cadrul aceleiași organizații taxa se reduce la 50% din valoarea standard.

  PROCEDURA DE ÎNSCRIERE
  Inscrierile la cursuri se pot efectua on-line pe site-ul nostru apăsând pe butonul de „Inscrieri” din meniu. După efectuarea înscrierii se emite factura proforma şi chestionarul de evaluare iniţială care trebuie completat de participantul la curs.

  TOMBOLE LECTOFORM CONSULTING

  TOMBOLELE CU PREMII se vor organiza la toate cursurile ce se vor derula în acest an. La fiecare tombolă se vor acorda premii cu sprijinul partenerului Lectoform Travel şi produse de birotică şi papetărie acordate de www.paperaf.ro.

  Participarea la tombole este garantată tuturor participanţilor la programele noastre de formare profesională care se vor organiza în acest an şi care sunt prezenţi în sălile de curs la extragere.

  DETALII CAZARE/MASĂ

  SINAIA, HOTEL CARPATHIA****
  Pachetul include cazare în cameră dublă cu mic dejun inclus, cont de masă pentru servirea prânzului și a cinei a la carte în cuantm de 400 lei.