RESPONSABIL DE MEDIU include modulul de specializare MANAGEMENTUL DEȘEURILOR (GRATUIT)
PROGRAM DE FORMARE PROFESIONALĂ AUTORIZAT DE MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI

(Cod COR 325710)
CLUJ-NAPOCA
12 – 18 NOIEMBRIE 2018

Participarea la un program interactiv aplicat pe furnizarea de soluţii practice în domeniul accesării de fonduri structurale;
Obţinerea unui certificat acreditat care poate fi folosit în întreg spaţiul european prin traducere şi apostilare;
Oportunitatea de networking cu persoane angrenate în acelaşi domeniu şi cu interese similare;
Sprijin ulterior şi consultanţă în domeniul accesării de fonduri structurale şi management de proiect din partea colaboratorilor Lectoform Consulting.

În cadrul sesiunii practice care se va desfăşura în sala de conferinţe ne propunem să vă oferim răspunsuri şi soluţii pentru următoarele tematici:
Organizarea departamentului de protectia mediului;
Identificarea problemelor de mediu ale organizației;
Studii de impact, Bilanţuri de mediu, Evaluarea riscului;
Monitorizarea factorilor de mediu: cerințe de monitorizare, ghidul de monitorizare, normative privind nivelurile de poluare acceptate, cerințe de raportare;
Inspecția de mediu; Conservarea biodiversității și arii naturale;
Cerințe privind conformarea în domeniul protecției atmosferei, protecției solului, gospodăririi apelor, deșeurilor și a substanțelor periculoase;
Managementul de mediu. Sistemul de management de mediu, politici de mediu, aspecte semnificative de mediu, acțiuni preventive și corective, instruirea și conștientizarea personalului, standardul de mediu 14001.

TEMATICĂ MODUL MANAGEMENTUL DEŞEURILOR
Principiile de gestionare a deşeurilor şi legislaţia aplicabilă în domeniu
Soluţii practice în vederea evitării încălcării legislaţiei de mediu în domeniu deşeurilor;
Politica gestionării deşeurilor în România – tendinţe şi cadru legislativ, analiza cadrului european în domeniul gestiunii deşeurilor;
Fluxul gestiunii deşeurilor: metode de colectare, reciclarea deşeurilor, incinerarea deşeurilor;
Gestionarea deşeurilor industriale (transportul, depozitarea, incinerarea);
Gestionarea deşeurilor periculoase.

La finalizarea programului se susţine un examen de absolvire sub formă de probă teoretică (teste grilă a câte 20 de întrebări) în urma căruia absolvenţii obţin certificarea în ocupaţia Responsabil de mediu (cod COR 325710). Certificatele sunt recunoscute de către Ministerul Muncii, Ministerul Educaţiei şi Autoritatea Naţională pentru Calificări și se eliberează exclusiv participanților cu studii superioare.

PROGRAM CURSURI
Luni – Vineri: 16.30 – 20.30
Sambata: 09.00 – 16.00
EXAMINARE ANC: Duminica, orele 11.00

0Lei
TARIF CURS CU REDUCERE PÂNĂ PE 22 OCTOMBRIE
0Lei
TARIF CURS DUPĂ 22 OCTOMBRIE

Tariful include: materialele de curs (suport de curs, mapă, agendă, pix), livrarea cursului în sala de curs, certificatul de absolvire, pauzele de cafea.

DISCOUNT-URI
BONUS FIDELITATE 10% REDUCERE
acordat instituțiilor/persoanelor juridice/persoanelor fizice care au mai participat la programele de formare LectoForm
10% din taxa de participare
DISCOUNT 1 + 1 = 10 % REDUCERE
Vino cu un prieten/coleg la cursuri şi beneficiaţi fiecare de taxa redusă cu 10%.
*Reducerile se aplică cumulat dacă sunt întrunite condițiile de acordare a discount-ului/ bonusului de fidelitate/volum.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE
Inscrierile la cursuri se pot efectua on-line pe site-ul nostru apăsând pe butonul de „Inscrieri” din meniu. După efectuarea înscrierii se emite contractul de şcolarizare, factura proforma şi chestionarul de evaluare iniţială care trebuie completat de participantul la curs.

ACTE NECESARE
Dosarul se depune în prima zi de cursuri şi trebuie să conţină copii xerox după următoarele documente:
Carte de identitate
Certificat de naştere
Certificat de căsătorie (exclusiv pentru doamne)
Diplomă de licenţă/master sau adeverinţă de susţinere a examenului /Diplomă bacalaureat (valabil doar pentru participanții la cursurile Inspector Salarii și Contabil)
Adeverință medicală cu specificația apt din punct de vedere medical – valabil doar pentru participanții la cursul Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene

CERTIFICARE
La finalizarea programului de formare profesională se eliberează certificate de absolvire recunoscute de Autoritatea Naţională de Calificări, Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei în ocupaţia „Responsabil Mediu” – cod COR 325710 și certificate de participare sub antetul LectoForm Consulting: MANAGEMENTUL DEŞEURILOR – MODUL DE SPECIALIZARE CONFORM LEGII 211/2011

LOCAŢIA DE DESFĂŞURARE
CLUJ-NAPOCA

INSCRIERE PERSOANE FIZICE
INSCRIERE AGENTI ECONOMICI