ELEMENTE DE STARE CIVILĂ. TRANSCRIEREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ
PROGRAM DE FORMARE PROFESIONALĂ AUTORIZAT DE MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI AUTORITATEA
NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI

Cod COR 411003
BRASOV
22 – 26 NOIEMBRIE 2017

În cadrul sesiunii practice care se va desfăşura în sala de conferinţe ne propunem să vă oferim răspunsuri şi soluţii pentru următoarele tematici:
Cadrul juridic al activității de stare civilă
Acte și fapte de stare civilă. Teorie, spețe
Dispoziții de drept internațional privat în materia stării civile
Transcrierea certificatelor de stare civilă. Procedură, spețe.
Schimbarea numelui pe cale administrativă. Procedură, spețe
Rectificarea actelor de stare civilă. Procedură, spețe
Înscrierea mențiunilor pe marginea actelor de stare civilă.
Procedură, spețe

La finalizarea programului se susţine un examen de absolvire sub formă de probă teoretică (teste grilă a câte 20 de întrebări) în urma căruia absolvenţii obţin certificarea în ocupaţia Referent de Stare Civilă – Cod COR 411003. Certificatele sunt recunoscute de către Ministerul Muncii, Ministerul Educaţiei şi Autoritatea Naţională pentru Calificări și se eliberează exclusiv participanților cu de studii medii.

PROGRAM CURSURI
Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă: 15.30 – 20.00

EXAMINARE ANC
Duminică, orele 09.00.

0Lei
TAXĂ CURS
0%
DISCOUNT PÂNĂ LA 10 NOIEMBRIE

Tariful include: materialele de curs (suport de curs, mapă, agendă, pix), livrarea cursului în sala de curs, certificatul de absolvire, pauzele de cafea.

DISCOUNT-URI
1. DISCOUNT ÎNSCRIERI TIMPURII – 10 % REDUCERE
10% pentru înscrierile efectuate până la data de 10 NOIEMBRIE 2017
2. BONUS FIDELITATE 10% REDUCERE
acordat instituțiilor/persoanelor juridice/persoanelor fizice care au mai participat la programele de formare LectoForm
10% din taxa de participare
3. DISCOUNT 1 + 1 = 10 % REDUCERE
Vino cu un prieten/coleg la cursuri şi beneficiaţi fiecare de taxa redusă cu 10%.
*Reducerile se aplică cumulat dacă sunt întrunite condițiile de acordare a discount-ului/ bonusului de fidelitate/volum.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE
Inscrierile la cursuri se pot efectua on-line pe site-ul nostru apăsând pe butonul de „Inscrieri” din meniu. După efectuarea înscrierii se emite contractul de şcolarizare, factura proforma şi chestionarul de evaluare iniţială care trebuie completat de participantul la curs.

ACTE NECESARE
Dosarul se depune în prima zi de cursuri şi trebuie să conţină copii xerox după următoarele documente:
Carte de identitate
Certificat de naştere
Certificat de căsătorie (exclusiv pentru doamne)
Diplomă de licenţă/master sau adeverinţă de susţinere a examenului /Diplomă bacalaureat (valabil doar pentru participanții la cursurile Inspector Salarii, Contabil și Referent de Stare Civilă)

CERTIFICARE
Programul se finalizează cu certificat recunoscut de Autoritatea Naţională pentru Calificari, Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei pentru ocupaţia Referent de Stare Civilă – Cod COR 411003.

LOCAŢIA DE DESFĂŞURARE
Hotel Casa Mureșan*** – Str. Nicopole, nr. 54, Brașov

INSCRIERE PERSOANE FIZICE
INSCRIERE AGENTI ECONOMICI