CURS EXPERT ACHIZITII PUBLICE AUTORIZAT DE MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI PENTRU OCUPAȚIA EXPERT ACHIZITII PUBLICE – COD COR 214946

0Lei
TARIF CURS PARTICIPARE – include livrarea cursului in format on line, mapa cursantului, suportul de curs pe suport electronic, agendă și pix personalizate, certificatul participare
0Lei
TARIF CURS FINALIZAT CU CERTIFICAT A.N.C. – include livrarea cursului in format on line, mapa cursantului, suportul de curs pe suport electronic, agendă și pix personalizate, certificatul ANC.

Mapa cursantului va fi transmisă prin posta după confirmarea participării și a înregistrării plății.

DISCOUNT-URI ȘI BONUS-URI
DISCOUNT ÎNSCRIERI TIMPURII:
10% din taxa de participare la curs pentru înscrierile realizate până la data de 31 MARTIE 2021

AGENDA CURS EXPERT ACHIZITII PUBLICE:
MIERCURI (14 Aprilie 2021): 17.30 – 20.30
LUNI, MARTI, MIERCURI & VINERI (22, 23 SI 24 Aprilie 2021): 17.30 – 20.30
EVALUARE ANC: Vineri, 23 Aprilie, ORELE 19.30 – 20.30

FORMATOR
Larisa COJOCARU – Formator cu experiență relevantă în achiziții, realizată atât în sistemul public cât și în privat, cu participare directă la peste 2000 de proceduri de achiziție publică. Experiența în achiziții a fost obținută ca urmare a ocupării, în ultimii 17 ani, a posturilor de expert, director regional, director achiziții, consultant și formator.

PRIMA ZI DE CURS GRATUITĂ
Taxa de participare se achită până la data începerii programului de formare profesională.
În cazul în care cursul nu îndeplinește așteptările/nevoile dumneavoastră puteți să vă retrageți de la curs și să solicitați returnarea taxei de curs achitate, după ce ați parcurs prima zi de formare.

TEMATICA CURS EXPERT ACHIZITII PUBLICE
Introducere in sistemul achizitiilor publice
Facilitati oferite de platforma SICAP
Cumpărarea directă prin Catalogul electronic din SICAP, atât din punctul de vedere al operatorilor economici, cât şi din punctul de vedere al autorităţilor contractante.
Publicitate-Anunţuri. Cum pot profita operatorii economici de aceste anunţuri? Cum pot transforma autorităţile contractante acest anunţ într-o cumpărare directă ONLINE?
Catalog electronic
Consultarea pietii
Cadru legislativ naţional şi european. Principiile care stau la baza achizitiilor publice.
Documentatia de atribuire versus oferta
Strategia de contractare vs. strategia de ofertare
Caietul de sarcini vs. oferta tehnica
Rolul DUAE ( Docment Unic de Achziitie European)
Analiza documentatiei de atribuire si solicitarea de clarificari
Evaluarea ofertelor
Comisia de evaluare a ofertelor. Atributii si responsabilitati.
Etapele evaluarii ofertelor. Comunicari.
Procese verbale de analiza a ofertelor/ etapa. Raportul procedurii.
Reguli de transparenta, de comunicare si transmitere a datelor si de evitare a conflictelor de interese
Subcontractanti, terti sustinatori, asocieri de operatori economici.
Oferte alternative, neconforme, inacceptabile, neadecvate.
Atribuirea contractelor/ acordurilor -cadru.
Dosarul achizitiei.
Simulare în SICAP pentru o procedura de atribuire, online, cu reluarea competitiei si fază finală de licitaţie electronică.
Modificarea contractelor in perioada acestora de valabilitate
Tipuri de proceduri de atribuire
Modalitati speciale de atribuire. Acordul cadru.
Licitatia deschisa/ restransa, procedura simplificata, negociere fara publicare prealabila, procedura proprie, etc.
Achizitia serviciilor sociale
Cumparari directe -Anexa 2
Formularea si depunerea contestatiilor. Contraventii si sanctiuni.
Analiza, spete- propuse de lector si de participanti. Tips & tricks.

Click AICI pentru a vedea pagina noastră de discount-uri și bonus-uri valabile anul acesta.

CERTIFICARE
La finalul sesiunii de formare, participanții la curs vor susține un examen în prezența unei comisii de evaluare, în urma căruia se vor elibera certificatele de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii și Ministerul Educației în ocupația EXPERT ACHIZITII PUBLICE – cod COR 214946, cu durata de 40 de ore și a suplimentului descriptiv în care sunt menționate competențele dobândite în urma cursului.

În urma absolvirii cursului, funcționarii publici obțin numărul de ore solicitat pentru promovarea în grad profesional, conform Codului Administrativ, art. 479 prin care se solicită ca aceștia ”să fi obținut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii sau să fi urmat o formă de perfecționare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate”.

DETALII TEHNICE
Cursul este în format audio-video, live, on-line și este necesar ca fiecare participant să:
Dețină un dispozitiv de tip calculator sau telefon mobil
Să aibă o conexiune bună la internet
Cursul on line va fi facilitat prin aplicația Zoom. Aplicația Zoom este disponibilă (gratuit) la link-urile de mai jos:
Sistem de operare Windows – https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
Sistem de operare MacOS – https://zoom.us/client/latest/Zoom.pkg
Telefon mobil cu sistem de operare Android – https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
Telefon mobil cu sistem de operare IOS (Iphone) – https://itunes.apple.com/us/app/id546505307

SERVICII FORMARE PROFESIONALĂ
PROCEDURĂ ÎNSCRIERE
Solicitaţi formularul de înscriere de la organizatori la tel. 0234-512.143 sau e-mail office@lectoform.ro şi îl transmiteţi completat, semnat şi ştampilat pe e-mail sau fax nr. 0234-512.146.

Descărcaţi formularul tipizat de pe site-ul nostru www.lectoform.ro de la rubrica „Inscrieri – Descarcă formularul – Formular instituţii publice/Formular persoane fizice” şi îl transmiteţi completat, semnat şi ştampilat pe e-mail sau fax nr. 0234-512.146.

Efectuaţi înscrierea on line pe site-ul nostru www.lectoform.ro – „ Inscrieri – Inscrieri on line – Instituţii publice/Persoane fizice”, caz în care trimiteti pe e-mail sau fax referatul validat de conducerea unităţii.

RETRAGEREA DE LA CURSURI
În cazul în care cursul nu îndeplinește așteptările/nevoile dumneavoastră puteți să vă retrageți de la curs și să solicitați returnarea taxei de curs achitate, după ce ați parcurs prima zi de formare.