BONUS-URI CURSANȚI FIDELI
Cursanții care dețin Cardul cursantului fidel – vor beneficia de o majorare a contului de masă cu suma de 100
lei/cursant/sesiune.
*Pentru validarea ofertei este necesară menționarea numărului de card în rubrica dedicată din formularul de
participare.

DISCOUNT-URI DE VOLUM – APLICATE LA TAXA DE CURS
Varianta I
(valabilă pentru instruirea a 5 – 10 persoane din cadrul instituției)
Taxa de curs preferențială de 850 lei/persoană indiferent de programul de formare profesională care se alege
din ofertă.

Varianta II
(valabilă pentru instruirea a 11 – 15 persoane din cadrul instituției)
Taxa de curs preferențială de 800 lei/persoană indiferent de programul de formare profesională care se alege
din ofertă.

Varianta III
(valabilă pentru instruirea a 16 – 30 persoane din cadrul instituției)
Taxa de curs preferențială de 750 lei/persoană indiferent de programul de formare profesională care se alege
din ofertă.

Varianta IV
(valabilă pentru instruirea a minim 31 persoane din cadrul instituției)
Taxa de curs preferențială de 750 lei/persoană indiferent de programul de formare profesională care se alege
din ofertă și 2 GRATUITĂŢI

*Bonusul de volum se aplică pentru instituţiile care realizează înscrieri pe bază de solicitare fermă pentru un
număr determinat de persoane. Pentru a beneficia de discount-ul de volum instituţia solicitantă trebuie să
transmită un centralizator al persoanelor pentru care doreşte să obţină servicii de formare profesională sau să
transmită formularele de participare tipizate pentru toţi partipanţii concomitent. În cazul în care pe parcursul
anului ne parvin mai multe înscrieri din partea unei instituţii, dar ele nu ne-au fost anunţate în prealabil,
structura de discount-uri de mai sus nu se aplică.